DREAM FOR KIDS

NIEUW : multi-activiteiten : L 6 m x b 2.5 m - 110 €
clown springkasteel zonder obstakel met schuifaf 5 x 5.5 m - 105 €
Mickey springkasteel 4 x 4 m - 95 €
4 toren - afmetingen 4 x 5 x 3 H voor binnen en buiten - 80 €
Tovenaar - dimensions-afmetingen : 3.7 m x 4.9 m - 95 €
Middelmatig Multikleuren - dimensions-afmetingen : 3 m x 4 m - 85 €
Clown -Dimensions - Afmetingen : 4.5 x 4.5 m met obstakel en schuifaf - 100 €

PRAKTISCHE INLICHTINGEN

Klein kasteel : tot 6 jaar - mag binnen en buiten gebruikt worden

4 toren : tot 12 j - mag binnen en buiten gebruikt worden

Middelmatig multikleuren : tot 12 jaar - mag buiten gebruikt worden

Clown met obstakel met schuifaf : tot 12 jaar voor buiten

Clown zonder obstakel met schuifaf : tot 12 jaar voor buiten

Tovenaar zonder obstakel : tot 12 jaar voor buiten

Multi-activiteiten : vanaf 5 jaar tot 12 jaar

 

 Inlichtingen via GSM van 8 tot 20 uur  op 0495/63.40.70 of  0496/69.48.92

 of via mail : alainvanhaelen@hotmail.be

 

Wat houdt ons tarief in ?

De verhuur van het springkasteel bevat de levering alsook de opbouw en afbouw van het kasteel.

 

Hoe reserveren ?

Per telefoon (0495/63.40.70 of 0496/69.48.92) of via mail : alainvanhaelen@hotmail.be.  Graag uw volledige gegevens (naam, voornaam, volledige adres, datum van het evenement).

De reservering zal  werkelijk zijn na aanvaarden van onze algemene voorwaarden alsook het betaling van een voorschot van 40 euro op de rekening ING : IBAN : BE21 3770 3280 2003– Bic : BBRUBEBB met als communicatie : uw naam en datum van het evenement.

Het saldo wordt betaald bij levering van het springkasteel

 

Verhuringtermijn en tarieven

Multi-activiteiten :                     1 dag* = 110 €                   2 dagen** = 170 €

Grote clown zdr obstakel :         1 dag* = 105 €                     2 dagen** = 165 €

Clown met obstakel      :            1 dag*= 100 €                      2 dagen** = 150 €

Tovenaar & Mickey                     1 dag* = 95 €                     2 dagen** = 145 €

4 toren :                                    1 dag* = 80 €                     2 dagen** = 130 €

Middelmatig multikleuren :         1 dag* = 85 €                     2 dagen** = 135 €

Klein clown springkasteel :         1 dag* = 60 €                     2 dagen**= 80 €

*Verhuring op dag van het evenement tot 's avonds.  - ** Verhuring op dag van het evenement tot maximum 18 u de dag nadien.

Deze prijzen zijn BTW exclusief, levering en plaatsing.   Voor een verhuring van meerdere dagen, prijs op aanvraag.

 

ALGEMENE VERHURING VOORWAARDEN

Verbintenis

Dream For Kids – Alain Van Haelen aan de klant van een springkasteel in een perfecte functioneringstaat voor een bepaalde duur zoals hieronder beschreven.

Indien we het springkasteel niet tijdig kunnen leveren (bv indien het springkasteel gescheurd terugkomt) wordt het voorschot u onmiddellijk terugbetaald.  Geen indemniteit zal mogen vereisen worden.

Reservatie

De reservatie van het springkasteel zal bevestigd worden door Dream For Kids  - Alain Van Haelen bij ontvangst van een voorschoot van 40 € op rekening ING IBAN BE21 3770 3280 2003– BIC BBRUBEBB .

Opbouw en afbouw

De klant staat in voor de op en afbouw. Een inventaris zal gemaakt worden voor- en na de verhuur en dit om geschil te vermeiden tussen de verhuurder en de klant.

Graag een minimum doorgang van 1m50 voorzien.

Electriciteit

De levering van electriciteit (220 volt) is door de klant te voorzien alsook een verlengkabel.

Bewaking

Bij ondertekening van de overeenkomst erkent de klant over alle nodige voorzieningen te beschikken ten einde de springkastelen te kunnen gebruiken. De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal. Het gehuurde materiaal blijft ten alle tijden eigendom van de verhuurder. Na de in ontvangst name van het gehuurde materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevindt. Door de in ontvangst name erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en de werking van de gehuurde goederenheeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is. 

De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door de gehuurde structuur.

Schoenen, dieren, eten, drinken en andere voorwerpen die schade kunnen toebrengen aan de structuur zijn ten allen tijde verboden.

Het is ook verboden om aan muurtjes en dwarsbalken van de structuur te hangen of te klimmen.

De structuren zijn gemaakt voor kinderen van 3 tot 12 jaar.Tijdens de nacht moet het kasteel opgeborgen worden in een droge plaats

Alle schade anders dan normale slijtage en eventuele verontreiniging veroorzaakt door abnormaal gebruik zal verhaald worden op de huurder die de reparatie ou vervangingskosten zal betalen.  

Waarborg

Een contant waarborg van 100 € is gevraagd aan de opbouw.  Deze zal teruggeven worden bij afbouw indien er geen schade vastgesteld zijn.

Verhuringtermijn

1 of 2 dagen.  Voor een verhuring van meerdere dagen, prijs is op aanvraag.

In het algemeen zal de opbouw ’s morgen van het evenement gebeuren en afbouw de dag nadien rond maximum 10 uur.  Andere overeenkomsten zijn mogelijk afhankelijk van onze beschikbaarheid.

Toelating en taxen

De klant zorgt zelf voor alle nodige toelating te verkrijgen en mogelijke taxen te betalen (gemeente)

Betaling

Alle facturen dienen contant betaald te worden. Alle openstaande rekeningen worden

Vanaf de vervaldag van rechtswegen en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een nalatigheidsintrest van 1% per aangevangen maand en een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 60. In geval van niet betaling op de vervaldag van een factuur wordt ieder lopende contract van rechtswege ontbonden worden met voorbehoud van alle rechten van de verhuurder om eventuele schade ten gevolge van ontbinding op de huurder te verhalen. De geleverde goederen blijven volledig eigendom van de verkoper tot de volledige voldoening van alle vorderingen, en kunnen in geval van niet tijdige betaling worden teruggevorderd.

Verantwoordelijkheid/Schade/weeromstandigheden

De huurder is verantwoordelijk voor eventuele schade bij verkeerd op en afbouwgebruik.

De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door de gehuurde structuur.

De klant verbindt zich ertoe zich te laten verzekeren voor burgerlijke aansprakelijkheid bij een Belgische verzekeringsmaatschappij die elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangstname van de gehuurde structuur.

Alle schade anders dan normale slijtage en eventuele verontreiniging veroorzaakt door abnormaal gebruik zal verhaald worden op de huurder.

Verzekering

Dream for Kids is verzekerd met  een burgelijke aansprakelijkheid  uitzonderlijk voor de schade veroorzaken tijdens levering, opbouw of afbouw.   De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door de gehuurde structuur.

Annulatie

-       Meer dan 1 maand op voorhand : geen kosten

-       Indien minder dan 48 u voor de datum van verhuur: behouden van de voorschot door de huurder Dream for Kids – Alain Van Haelen, geen terugbetaling.

Tarieven

De tarieven kunnen tijdens het jaar veranderd worden.  Al onze prijzen zijn exclusief BTW, levering en plaasting inbegrepen.

Rechtbanken

Alle eventuele betwistingen vallen onder de Belgische rechtspraak en onder uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Écrire un nouveau commentaire: (Cliquez ici)

123website.be
Caractères restants : 160
OK Envoi...
Voir tous les commentaires

Commentaires

26.06 | 09:12

Bedankt voor de super service! Ons feestje was top!

...
25.02 | 13:57

Amazing professional service! Will keep using!

...
15.06 | 17:52

bonjour je cherche des chaise à louer et château gonflable pour le 14 juillet merci

...
11.06 | 16:43

Perfect professional efficient service and best product quality. Highly recommended

...
Vous aimez cette page