VERHUUR VOORWAARDEN

VERHUURCONTRACT SPRINGKASTEEL

 

Art 1 – ONDERWERP

 Aanstaande contract gaat over het verhuur door Dream For Kids – Alain Van Haelen aan de huurder van een springkasteel in een perfecte functioneringstaat voor een bepaalde duur zoals hieronder beschreven.

 

 Art 2 – PRIJS

 Een verhuurprijs is aan de klant gevraagd, en zal betaald worden aan Dream For Kids – Alain Van Haelen zie tabel hieronder :

 

       
           
     

 Art 3 -  RESERVATIE/BOOKING

 De reservatie van het springkasteel zal bevestigd worden door Dream For Kids  - Alain Van Haelen, voor de gevraagde datum, bij ontvangst van een voorschot van 50 % van de totale faktuur.  Het saldo is cash te betalen bij levering.  Indien dit niet het geval zou zijn, zal het springkasteel niet geleverd worden.

 

 Art  4 – ANNULERING

 In geval van annulering door de huurder zal hij een vergoeding moeten betalen aan Dream For Kids – Alain Van Haelen zoals hieronder  :

 

-        Meer dan 1 maand op voorhand : geen kosten

-        Indien minder dan 48 u voor de datum van verhuur: behouden van het voorschot door de verhuurder Dream for Kids – Alain Van Haelen, geen terugbetaling mogelijk.

 

 Art 5 – INSTALLATIE/OPBOUW

 Om de in het contract aangewezen springkastelen te kunnen gebruiken, dient U over het volgende te beschikken: Elektriciteit van 220 Volt, minstens 16A te leveren tot aan de achterkant van het kasteel. Een vlakke oppervlakte, vrij van alle scherpe objecten (stenen, glas, ...), bij voorkeur gras of zand waarop het kasteel volledig vrij kan staan met een grootte van minimum 1 meter rondom het kasteel (zie afmetingen kasteel). Indien het springkasteel toch op een harde ondergrond (stenen) staat, of de bijgeleverde piketten niet kunnen gebruikt worden, dient de huurder zelf het nodige materiaal te voorzien om het springkasteel vast te zetten.

 

Art 6 - BEWAKING

 Bij ondertekening van de overeenkomst erkent de klant over alle nodige voorzieningen te beschikken ten einde de springkastelen te kunnen gebruiken zoals in art. 5 wordt aangeduid. De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal. Het gehuurde materiaal blijft ten alle tijden eigendom van de verhuurder. Na de in ontvangst name van het gehuurde materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevindt. Door de in ontvangst name erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en de werking van de gehuurde goederenheeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is. 

De klant staat in voor de opbouw en afbrak. De huurder is verantwoordelijk voor eventuele schade bij verkeerde opbouw en afbrak.

 

De verhuurder, Dream for kids, kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het springkasteel.  

 

Schoenen, dieren, eten, drinken en andere voorwerpen die schade kunnen toebrengen aan de structuur zijn ten allen tijden verboden.

Het is ook verboden om aan muurtjes en dwarsbalken van de structuur te hangen of te klimmen.

De springkastelen zijn gemaakt voor kinderen van 3 tot 12 jaar.

 

Tijdens de nacht moet het kasteel opgeborgen worden in een droge plaats.

 

 Art 7 – WEEROMSTANDIGHEDEN

 In geval van slechte weersomstandigheden, waaronder a.o. regen, wind, ... staat de

huurder in voor het gehuurde materiaal. De huurder dient aldus in geval van gevaar voor het gehuurde materiaal de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid te waarborgen en het materiaal en zijn omgeving te vrijwaren voor eventuele schade. Bij wind dient het springkasteel onmiddellijk uitgeschakeld en afgelaten te worden. Gebruik van het regenzeil of vast dak garandeert niet dat het springkasteel volledig droog zal blijven bij regen.

Indien het springkasteel in geval van vochtigheid of regen niet opgeblazen is, dienen

volgend maatregelen te worden genomen:

Water laten aflopen alvorens af te laten.

Torens en muren naar binnen duwen.

Kasteel in twee plooien.

 

Art 8 – TOELATING EN TAXEN

De klant zorgt zelf voor alle nodige toelating te verkrijgen en mogelijke taxen te betalen (gemeente).

 

 Art 9 – VERVOER

 Het vervoer is inbegrepen in de prijs in een omtrek van 25 km van Beersel. De daarboven afgelegde kilometers zullen aan 1.5 € per km gefactureerd worden (heen en terug)

 

 Art 10 – BETALING

 Alle facturen dienen contant betaald te worden. Alle openstaande rekeningen worden

vanaf de vervaldag van rechtswegen en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een nalatigheidsintrest van 1% per aangevangen maand en een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 60. In geval van niet betaling op de vervaldag van een factuur wordt ieder lopend contract van rechtswege ontbonden worden met voorbehoud van alle rechten van de verhuurder om eventuele schade ten gevolge van ontbinding op de huurder te verhalen. De geleverde goederen blijven volledig eigendom van de verkoper tot de volledige voldoening van alle vorderingen, en kunnen in geval van niet tijdige betaling worden teruggevorderd.

 

 Art 11 – RESTITUTIE

 De klant zal het springkasteel in perfecte staat aan Dream For Kids – Alain Van Haelen terugbezorgen.  Indien niet, schoonmaakkosten zullen aangerekend worden 

 

Indien het springkasteel te laat terugkomt bij de huurder zal een indemniteit aangerekend worden van 50 % van het normaal tarief.

  

Art 12 – TWISTPUNTEN

 Door ondertekening van het huurcontract erkent de huurder op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden.

Alle eventuele betwistingen vallen onder de Belgische rechtspraak en onder uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

 

 

Handtekening Dream for Kids                         Handtekening Klant

Écrire un nouveau commentaire: (Cliquez ici)

123website.be
Caractères restants : 160
OK Envoi...
Voir tous les commentaires

Commentaires

26.06 | 09:12

Bedankt voor de super service! Ons feestje was top!

...
25.02 | 13:57

Amazing professional service! Will keep using!

...
15.06 | 17:52

bonjour je cherche des chaise à louer et château gonflable pour le 14 juillet merci

...
11.06 | 16:43

Perfect professional efficient service and best product quality. Highly recommended

...
Vous aimez cette page