Tenten

Gewoon genieten van uw buitenfeest zelfs in Belgïe, ja het is mogelijk.....

 

We hebben ter uwer beschikking 2 tenten van 3 x 3 m,1 tent van 3 x 6 m,1 tent van 4 x 6 m en 3 schitterende tenten van 5 x 8 m in stevig materiaal en met een uitstekende leverings- en plaatsings- dienst...... alsook een assortiment tafels, stoelen en party tafels (wit, bordeau of fel groen) met of zonder tafelkleed en verwarming alsook insektenvanger.

De tenten mogen open of gesloten gebruikt worden afhankelijk van het weer en ze kunnen geplaatst worden in de lengte zodat er geen opening is tussen huis en tent (qua netheid) en dit omdat ze hoger zijn dan de gemiddelde tenten.

Levering en plaatsing zijn inbegrepen in onderstaande prijzen, in een omtrek van 25 km rond Beersel (ring tot Zavetem/sterrebeek).  Deze prijzen zijn voor 2 dagen geldig (een weekend) en zijn exclusief BTW.  Vanaf de 3de verhuur, zal een forfaitair bedrag van 40 € gevraagd worden per bijkomende dag. 1.5 €/km zal gevraagd worden voor alle bestemming vanaf 26 km.

1 x tent (5 x8)   met verlichting 175 €
1 x tent (5 x8)   zonder verlichting 160 €
           
1 x tent (4x6)   met verlichting 145 €
1 x tent (4x6)   zonder verlichting 130 €
           
1 x tent (3x6)   met verlichting 135 €
1 x tent (3x6)   zonder verlichting 125 €
           
1 x tent (3x3)   met verlichting 70 €
1 x tent (3 x 3)   zonder verlichting 60 €
           
Tafel (per stuk)       7 €
           
Stoel (per stuk)       1 €
           
Party-Tafel (per stuk)     7 €
tafelkleed (wit/bordeau/fel groen-per stuk) 5 €
           
Champignon verwarming (gaz inbegrepen) 50 €
Elektrische ritsverwarming     30 €
Blazer verwarming       15 €
           
Wespen vanger       3 €
           
WAARBORG (teruggeven na verificatie) 250 €

 


 
     (Aparte omslag voorzien aub)

Voor alle andere verhuurtermijnen zal een offerte op maat gemaakt worden. Prijzen excl BTW

Ieder prijsafwijking zal eerst aanvaard moeten worden door de 2 partijen in een schriftelijke overeenkomst.

 

Verhuring voorwaarden :

Art 1 – ONDERWERP

Volgend contract gaat over de verhuur door Dream For Kids – Alain Van Haelen aan de klant van een of meerdere tenten in een perfecte staat voor een bepaalde duur zoals hieronder beschreven.

 Art 2 – PRIJS

 Een verhuurprijs is aan de klant gevraagd, en zal betaald worden aan Dream For Kids – Alain Van Haelen zie tabel hierboven.

Art 3 -  RESERVATIE/BOEKING

 De reservatie van een of meerdere tenten zal bevestigd worden door Dream For Kids  - Alain Van Haelen, voor de gevraagde datum, bij ontvangst van een voorschot van 50 % van de totale factuur alsook dit getekend huurcontract.  Het saldo is cash te betalen bij levering.  Indien dit niet het geval zou zijn, zullen een of meerdere tenten niet geleverd worden.

 Art  4 – ANNULERING

 In geval van annulering door de klant zal de klant een vergoeding moeten betalen aan Dream For Kids – Alain Van Haelen zoals hieronder  :

 -       Meer dan 1 maand op voorhand : geen kosten

-       Indien minder dan 48 u voor de datum van verhuur: behouden van het voorschot door de huurder Dream for Kids – Alain Van Haelen, geen terugbetaling.

 Art 5 – INSTALLATIE/OPBOUW

 Om de tent uit het contract te kunnen gebruiken, dient U over het volgende te beschikken: een vlakke PROPERE oppervlakte, vrij van alle scherpe objecten (stenen, glas, ...) en gemakkelijk te bereiken voor een wagen met aanhangwagen.

 Art 6 -  BEWAKING

Bij ondertekening van de overeenkomst erkent de klant over alle nodige voorzieningen te beschikken ten einde EEN OF MEERDERE TENTEN te kunnen gebruiken zoals in art. 5 wordt aangeduid.  De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal. Het gehuurde materiaal blijft ten alle tijde eigendom van de verhuurder. Na de in ontvangst name van het gehuurde materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevindt. Door de in ontvangst name erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is. 

De klant voorziet minstens 1 persoon voor de op-en afbouw. De huurder is verantwoordelijk voor eventuele schade bij verkeerd op-en afbouw.

De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door de tent.

 Art 7 – WEEROMSTANDIGHEDEN

 In geval van slechte weersomstandigheden, o.a.. regen, wind, ... staat de huurder in voor het gehuurde materiaal. De huurder dient aldus in geval van gevaar voor het gehuurde materiaal de nodige maatregelen treffen om de veiligheid te waarborgen en het materiaal en zijn omgeving te vrijwaren voor eventuele schade.

 Dream For Kids – Alain Van Haelen is niet verantwoordelijk voor het niet-gebruiken van de tenten door de huurder wegens weersomstandigheden en daardoor niet schuldig aan een vergoeding.

Art 8 – TOELATING EN TAXEN

 De klant zorgt zelf om alle nodige toelatingen te verkrijgen en mogelijke taxen te betalen (gemeente).

 Art 9 – VERVOER

Het vervoer is inbegrepen in de prijs in een omtrek van 25 km van Beersel voor zover dat de tent verhuurd is in combinatie met een van onze springkastelen (geen waarborg maar wel vergoedingskosten in geval van verlies of schade). De daarboven afgelegde kilometers zullen aan 1.5 € per km gefactureerd worden (heen en terug).

ð  Voor de bovenvermelde gevallen zal een waarborg gevraagd worden van 250 € zie blz 1).  Dit bedrag zal u aan het einde van de prestatie van Dream For Kids teruggegeven worden (na het nakijken dat alles volledig is en er geen schade is).

ð  Graag, daarvoor, een gesloten omslag voorzien met het juiste waarborg bedrag bij het levering.

Art 10 – BETALING

Alle facturen dienen contant betaald te worden. Alle openstaande rekeningen worden

vanaf de vervaldag van rechtswegen en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een nalatigheidsintrest van 1% per aangevangen maand en een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 60. In geval van niet betaling op de vervaldag van een factuur wordt ieder lopende contract van rechtswege ontbonden worden met voorbehoud van alle rechten van de verhuurder om eventuele schade ten gevolge van ontbinding op de huurder te verhalen.

De geleverde goederen blijven volledig eigendom van de verkoper tot de volledige afhandeling van alle vorderingen, en kunnen in geval van niet tijdige betaling worden teruggevorderd.

Art 11 – RESTITUTIE

Een waarborg van 250 € wordt gevraagd en zal terug gegeven worden na controle van het materiaal. De klant zal de tent in perfecte staat aan Dream For Kids – Alain Van Haelen terug bezorgen.  Indien niet, zullen schoonmaakkosten aangerekend worden  Indien de tent  te laat terug komt bij de huurder zal een schadevergoeding aangerekend worden van 100 % van het normale tarief.

Art 12 – TWISTPUNTEN

Door ondertekening van het huurcontract erkent de huurder op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden.

Alle eventuele betwistingen vallen onder de Belgische rechtspraak en onder uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Halle.

4 x 6 m
3 x 6 m

Écrire un nouveau commentaire: (Cliquez ici)

123website.be
Caractères restants : 160
OK Envoi...
Voir tous les commentaires

Commentaires

26.06 | 09:12

Bedankt voor de super service! Ons feestje was top!

...
25.02 | 13:57

Amazing professional service! Will keep using!

...
15.06 | 17:52

bonjour je cherche des chaise à louer et château gonflable pour le 14 juillet merci

...
11.06 | 16:43

Perfect professional efficient service and best product quality. Highly recommended

...
Vous aimez cette page