Nieuws

RICHTLIJNEN VERLENGINGEN VOOR DE HOUDERS VAN EEN SSL TIJDENS CORONA

 1. Voorlopige sportschutterslicenties die vervallen in de periode waarin de annulering van sportactiviteiten geldt
 •   worden uitzonderlijk verlengd met het aantal kalenderdagen dat de algemene annulering van sportactiviteiten van toepassing is.
 • tijdens de verlenging kan je in dat geval dus
  • eventuele schietbeurten inhalen
  • deelnemen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentie.
    
 • De algemene coronamaatregel over de annulering van sportactiviteiten ging in op 14 maart en loopt -voorlopig- t.e.m. 5 april = (voorlopig) 23 kalenderdagen (dit kan nog verlengd worden). Enkele voorbeelden:
  • Voorbeeld 1: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 16/3/2020 heeft als nieuwe (voorlopige) vervaldatum 8/4/2020
  • Voorbeeld 2: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 30/3/2020 heeft als nieuwe (voorlopige)vervaldatum 22/04/2020

 


2.    Sportschutterslicenties die vervallen in de periode tot uiterlijk 1 maand na
        de periode waarin   de annulering van sportactiviteiten geldt
 • kunnen toch – uitzonderlijk - geldig verklaard of hernieuwd worden, ook al heeft de sportschutter onvoldoende schietbeurten behaald. Dat kan uiteraard alleen als aan alle andere voorwaarden voldaan is.
           Deze sportschutters moeten – zoals andere jaren - hun aanvraag tot
           geldigverklaring of  hernieuwing van de sportschutterslicentie tijdig indienen.
 
 • De algemene coronamaatregel over de annulering van sportactiviteiten ging in op 14 maart en loopt -voorlopig- t.e.m. 5 april. De afwijkende maatregel voor sportschutterslicenties is dus van toepassing op sportschutterslicenties met een vervaldatum die ligt in de periode 14 maart t.e.m. (voorlopig) 5 mei.

Extra sluitingsdagen vind je hier

 
Ingevolge de maatregelen genomen door de regering i.v.m. het Coronavirus zullen de lokalen van SKPS gesloten zijn vanaf vrijdagavond 13 maart 24:00 u tot vrijdagmiddag 3 april 13:00 u.
 
Dit voor alle trainingen en wedstrijden.
 
Het bestuur van SKPS vzw
 
     
 

Lidmaatschap 2020 ✨

     

                                                                                                           

Geachte leden ,

 

Het schuttersjaar 2019  heeft zijn laatste spurt ingezet naar de eindstreep…

Hierbij nodigen we jullie uit om Uw lidmaatschap te hernieuwen voor 31 december 2019 .

 

De wapenwet eist ook dat ieder lid elk jaar bij de hernieuwing van zijn lidmaatschap een recent ( niet ouder dan 3 maanden) , origineel attest van “ uittreksel strafregister” (volgens art.596.1-5 SW)  OF  een kopie van de sportschutterslicentie (voor-en achterkant) moet overhandigen aan het bestuur .

 

Verbondskaarten  worden  niet opgestuurd, ze moeten afgehaald worden in de club.

Voor 2020 bedragen de lidgelden :

-Senior (vanaf 21 jaar) :                             120 €                     Junior (16 – 20 jaar) :  60€

-Tweede lid van het gezin(zelfde adres) :  100 €                     Kadet (tot 15 jaar) :     30 €

 

Betalen kan uitsluitend via overschrijving op rekening:  BE31 1043 6694 2155   met duidelijke vermelding van Lidgeld 2020, voornaam , naam en adres!!

 

Het lidmaatschap moet voor 31 december 2019 betaald worden.

 

Na deze datum wordt de toegang tot de schietstand geblokkeerd (verboden) indien niet in orde met je attest "uittreksel strafregister" OF  kopie van de sportschutterslicentie.

 

Na 31 december 2019 wordt je lidgeld niet meer aanvaard en ben je uiteraard geen lid meer.

U kan zich dan eventueel inschrijven op de wachtlijst nieuwe leden en je betaalt 40 euro instapkosten.

 

Omwille van de  wapenwetgeving is ieder lid  verplicht om  minstens 10 schietbeurten (recreatieve schutter) of 12 schietbeurten (sportschutterslicentie) te bewijzen.

Gebruik steeds uw badge voor registratie bij het betreden van de schietstand en vul het register correct in.

Sportschutters hou rekening met de data van de jaarlijkse validatie en vijfjaarlijkse verlenging van uw sportschutterslicentie. Voor alle formaliteiten betreffende de licentie wendt U zich uitsluitend tot Marino.

 

Sportieve groeten,

Het SKPS -bestuur.

 

Download link document 

 

 

 

 

 

Geachte leden ,

Omwille van de  wapenwetgeving is ieder lid  verplicht om  minstens 10 schietbeurten (recreatieve schutter) of 12 schietbeurten (sportschutterslicentie) te bewijzen.

Gebruik steeds uw badge voor registratie bij het betreden van de schietstand en vul het register correct in.

Sportschutters hou rekening met de data van de jaarlijkse validatie en vijfjaarlijkse verlenging van uw sportschutterslicentie. Voor alle formaliteiten betreffende de licentie wendt U zich uitsluitend tot Marino.

 

Sportieve groeten,

Het SKPS -bestuur.

 

Sint-Truidense Karabijn en Pistool Schutters vallen in de prijzen.

De pistoolploeg van SINT TRUIDENSE KARABIJN EN PISTOOL SCHUTTERS  (SKPS) behaalden mooie prijzen op het kampioenschap van Vlaanderen center fire en op het kampioenschap van Vlaanderen klein kaliber pistool.

Zwaar kaliber center fire
Goud voor Armand Hommers in de klasse Senior 3
Zilver voor Rudy Vansimsen in de klasse senior 3
Brons voor Joseph Frisson in de klasse senior 2
Zilver voor Pieter Vandenwijngaerden in de klasse senior 1

Klein kaliber pistool
Goud voor Armand Hommers in de categorie senior 3
Zilver voor Rudy Vansimsen in de categorie senior 3
Goud voor Pieter Vandewijngaerden in de categorie senior 1
Zilver voor Lore Haling in de categorie Dames

(Persartikel in de Nieuwsbrief Sport van de stad Sint-Truiden) 

Vlaams Kampioenschap Luchtdrukpistool 2016

Op 07 mei 2016 vond te Mechelen het Vlaams Kampioenschap Luchtdrukpistool plaats.

De schutters van SKPS vielen opnieuw in de prijzen !

Lore Haling werd tweede bij de dames; Armand Hommers stond op de eerste plaats bij de senioren 3.

Proficiat met dit resultaat !

Voor de uitslag, klik HIER

Kampioenschap van Vlaanderen 2015

Het Kampioenschap van Vlaanderen te Zwevegem was een schot in de roos voor Lore Haling.

Bij haar eerste deelname veroverde ze al meteen een zilveren medaille ... PROFICIAT !

Armand Hommers eindigde op de eerste plaats bij de sen. 3 en in het algemeen.

Een welgemeend gefeliciteerd aan onze schutters.

 

 

Ladercapaciteiten

Ministerieel besluit tot bepaling van de laders met een groter dan normale capaciteit voor een bepaald model vuurwapen

21 SEPTEMBER 2012

De Minister van Justitie,
Gelet op de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, artikel 3, § 1, 15° ;
Gelet op advies 51.804/2/V van de Raad van State, gegeven op 22 augustus 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, 1ste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, vervangen bij de wet van 2 april 2003,
Besluit :
Artikel 1. De laders met een grotere capaciteit dan de normale voor een bepaald model vuurwapen, bedoeld in artikel 3, § 1, 15°, van de Wapenwet, hebben een capaciteit van meer dan :
- voor halfautomatische pistolen : 20 patronen;
- voor geweren met pompactie (al dan niet halfautomatisch): 10 patronen;
- voor karabijnen met hendel met randontsteking : 15 patronen;
- voor karabijnen met hendel met centrale ontsteking : 10 patronen;
- voor grendelkarabijnen met randontsteking : 20 patronen;
- voor grendelkarabijnen met centrale ontsteking : 10 patronen;
- voor halfautomatische karabijnen met randontsteking : 40 patronen;
- voor halfautomatische karabijnen met centrale ontsteking : 30 patronen;
- voor geweren met gladde loop : 10 patronen.
In afwijking van het eerste lid mogen laders voor halfautomatische pistolen gebruikt voor IPSC door houders van een sportschutterslicentie meer dan 20 patronen kunnen bevatten op voorwaarde dat de lengte van de lader, gemeten aan de achterzijde, kleiner is dan 171mm.
Art. 2. Dit besluit is niet van toepassing op de laders waarvan de persoon die ze voorhanden houdt, bewijst dat hij ze heeft verworven voor de dag waarop dit besluit wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Die laders mogen dan uitsluitend los van een wapen voorhanden worden gehouden.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Brussel, 21 september 2012.
Mevr. A. TURTELBOOM

Gepubliceerd in het staatsblad: 26-09-2012

Nieuwe trainer

Vanaf september 2012 wordt Belgisch Kampioen Armand Hommers de nieuwe jeugdtrainer van SKPS. Ook mensen die training .22 wensen, kunnen bij Armand terecht voor begeleiding/training. We wensen hem alvast veel succes !