Nieuws

Het bestuur heeft besloten om vanaf maandag 19/10 de schietclub (zowel de kantine alsook de schietstand) te sluiten. Dit ten gevolge van de Coronapandemie.

Communicatie BIS over de tijdelijke coronamaatregelen van toepassing op sommige (voorlopige) sportschutterslicenties

Door de coronamaatregelen werden tussen 14 maart 2020 en 8 juni 2020 alle sportactiviteiten geannuleerd. Ook de schietstanden waren gesloten. Sinds 8 juni 2020 kunnen in het kader van de corona-exitstrategie indoorschietclubs opnieuw openen. Door de opgelegde veiligheidsmaatregelen zoals social distancing, een maximale bezettingsgraad van 20 personen tot en met 30 juni en 50 personen vanaf 1 juli, is de capaciteit van de schietsportclubs evenwel beperkt. Het behalen van de vereiste van twaalf schietbeurten, gespreid over twee trimesters, blijkt ook bij de heropstart van de schietclubs, voor heel wat sportschutters niet haalbaar.

Op voorstel van Vlaams minister van sport Ben Weyts, besliste de Vlaamse Regering op 3 juli 2020 tot aanpassing en aanvulling van de tijdelijke maatregelen uit het besluit van 27 maart 2020.

 1. De tijdelijke regeling voor de voorlopige sportschutterslicenties wordt gewijzigd en uitgebreid
  De vorige tijdelijke regeling uit het BVR van 27/3/2020 over de voorlopige sportschutterslicenties wordt opgeheven.

  De nieuwe tijdelijke regeling is ruimer dan de vorige: de duur van alle voorlopige sportschutterslicenties die op 14 maart 2020 geldig waren wordt verlengd met zes maanden. De spreiding van de schietbeurten over minstens twee trimesters is niet van toepassing op de houders van deze voorlopige sportschutterslicenties.
 2. Voorlopige sportschutterslicentie die geldig waren op 14 maart 2020
 • worden uitzonderlijk verlengd met 6 maanden
 • geen spreiding van de schietbeurten over 2 trimesters vereist
 • wél 12 schietbeurten, gespreid over 12 dagen vereist
 • tijdens de verlenging kan je in dat geval dus
  • eventuele schietbeurten inhalen
  • deelnemen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentie
 • Voorbeelden
  • Voorbeeld 1: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 20/3/2020 heeft als nieuwe vervaldatum 20/9/2020
  • Voorbeeld 2: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 30/7/2020 heeft als nieuwe vervaldatum 30/01/2021.

 

Bijkomende tijdelijke regeling voor definitieve sportschutterslicenties met jaarlijkse vervaldag (verjaardag eerste wapencategorie) in de periode 8/7/2020 t.e.m. 13/3/2021

Definitieve sportschutterslicentie met jaarlijkse vervaldag in de periode 8/7/2020 t.e.m. 13/3/2021

 • kunnen toch – uitzonderlijk - geldig verklaard of hernieuwd worden, op voorwaarde de sportschutter 6 schietbeurten heeft behaald, gespreid over 12 dagen
 • geen spreiding van de schietbeurten over 2 trimesters vereist

Dat kan uiteraard alleen als aan alle andere voorwaarden voldaan is.

Deze sportschutters moeten – zoals andere jaren - hun aanvraag tot geldigverklaring of hernieuwing van de sportschutterslicentie tijdig indienen.

 

Heropening

 

 • SKPS zal terug openen vanaf 8 juni 2020 met een normaal weekprogramma(zie website SKPS)
 • Wij vragen bij het binnenkomen de handen te ontsmetten, de social distancing regels te respecteren en wij vragen ook indien mogelijk om in de kantine een mondmasker te dragen.
 • Er mogen maximaal 8 schutters aanwezig zijn op de schietstand. Personen die gedaan hebben met schieten moeten de schietstand zo vlug mogelijk verlaten (niet blijven rondhangen en niet blijven praten met je collegaschutters op de schietstand).
 • Op de schietstand is het dragen van een mondmasker VERPLICHT.
 • Gezien de omstandigheden vragen wij om maximaal 30 min. gebruik te maken van de schietstand.
 • De kantine is open onder de voorwaarden die voor de horeca gelden
 • Bij elke verplaatsing binnen de kantine is het dragen van een mondmasker VERPLICHT. Enkel wanneer men aan tafel zit moet men geen mondmasker dragen.

Aanpassing 25/07/2020

          

Lidmaatschap 2020 ✨

     

                                                                                                           

Geachte leden ,

 

Het schuttersjaar 2019  heeft zijn laatste spurt ingezet naar de eindstreep…

Hierbij nodigen we jullie uit om Uw lidmaatschap te hernieuwen voor 31 december 2019 .

 

De wapenwet eist ook dat ieder lid elk jaar bij de hernieuwing van zijn lidmaatschap een recent ( niet ouder dan 3 maanden) , origineel attest van “ uittreksel strafregister” (volgens art.596.1-5 SW)  OF  een kopie van de sportschutterslicentie (voor-en achterkant) moet overhandigen aan het bestuur .

 

Verbondskaarten  worden  niet opgestuurd, ze moeten afgehaald worden in de club.

Voor 2020 bedragen de lidgelden :

-Senior (vanaf 21 jaar) :                             120 €                     Junior (16 – 20 jaar) :  60€

-Tweede lid van het gezin(zelfde adres) :  100 €                     Kadet (tot 15 jaar) :     30 €

 

Betalen kan uitsluitend via overschrijving op rekening:  BE31 1043 6694 2155   met duidelijke vermelding van Lidgeld 2020, voornaam , naam en adres!!

 

Het lidmaatschap moet voor 31 december 2019 betaald worden.

 

Na deze datum wordt de toegang tot de schietstand geblokkeerd (verboden) indien niet in orde met je attest "uittreksel strafregister" OF  kopie van de sportschutterslicentie.

 

Na 31 december 2019 wordt je lidgeld niet meer aanvaard en ben je uiteraard geen lid meer.

U kan zich dan eventueel inschrijven op de wachtlijst nieuwe leden en je betaalt 40 euro instapkosten.

 

Omwille van de  wapenwetgeving is ieder lid  verplicht om  minstens 10 schietbeurten (recreatieve schutter) of 12 schietbeurten (sportschutterslicentie) te bewijzen.

Gebruik steeds uw badge voor registratie bij het betreden van de schietstand en vul het register correct in.

Sportschutters hou rekening met de data van de jaarlijkse validatie en vijfjaarlijkse verlenging van uw sportschutterslicentie. Voor alle formaliteiten betreffende de licentie wendt U zich uitsluitend tot Marino.

 

Sportieve groeten,

Het SKPS -bestuur.

 

Download link document 

 

 

 

 

 

Geachte leden ,

Omwille van de  wapenwetgeving is ieder lid  verplicht om  minstens 10 schietbeurten (recreatieve schutter) of 12 schietbeurten (sportschutterslicentie) te bewijzen.

Gebruik steeds uw badge voor registratie bij het betreden van de schietstand en vul het register correct in.

Sportschutters hou rekening met de data van de jaarlijkse validatie en vijfjaarlijkse verlenging van uw sportschutterslicentie. Voor alle formaliteiten betreffende de licentie wendt U zich uitsluitend tot Marino.

 

Sportieve groeten,

Het SKPS -bestuur.

 

Sint-Truidense Karabijn en Pistool Schutters vallen in de prijzen.

De pistoolploeg van SINT TRUIDENSE KARABIJN EN PISTOOL SCHUTTERS  (SKPS) behaalden mooie prijzen op het kampioenschap van Vlaanderen center fire en op het kampioenschap van Vlaanderen klein kaliber pistool.

Zwaar kaliber center fire
Goud voor Armand Hommers in de klasse Senior 3
Zilver voor Rudy Vansimsen in de klasse senior 3
Brons voor Joseph Frisson in de klasse senior 2
Zilver voor Pieter Vandenwijngaerden in de klasse senior 1

Klein kaliber pistool
Goud voor Armand Hommers in de categorie senior 3
Zilver voor Rudy Vansimsen in de categorie senior 3
Goud voor Pieter Vandewijngaerden in de categorie senior 1
Zilver voor Lore Haling in de categorie Dames

(Persartikel in de Nieuwsbrief Sport van de stad Sint-Truiden) 

Vlaams Kampioenschap Luchtdrukpistool 2016

Op 07 mei 2016 vond te Mechelen het Vlaams Kampioenschap Luchtdrukpistool plaats.

De schutters van SKPS vielen opnieuw in de prijzen !

Lore Haling werd tweede bij de dames; Armand Hommers stond op de eerste plaats bij de senioren 3.

Proficiat met dit resultaat !

Voor de uitslag, klik HIER

Kampioenschap van Vlaanderen 2015

Het Kampioenschap van Vlaanderen te Zwevegem was een schot in de roos voor Lore Haling.

Bij haar eerste deelname veroverde ze al meteen een zilveren medaille ... PROFICIAT !

Armand Hommers eindigde op de eerste plaats bij de sen. 3 en in het algemeen.

Een welgemeend gefeliciteerd aan onze schutters.

 

 

Ladercapaciteiten

Ministerieel besluit tot bepaling van de laders met een groter dan normale capaciteit voor een bepaald model vuurwapen

21 SEPTEMBER 2012

De Minister van Justitie,
Gelet op de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, artikel 3, § 1, 15° ;
Gelet op advies 51.804/2/V van de Raad van State, gegeven op 22 augustus 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, 1ste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, vervangen bij de wet van 2 april 2003,
Besluit :
Artikel 1. De laders met een grotere capaciteit dan de normale voor een bepaald model vuurwapen, bedoeld in artikel 3, § 1, 15°, van de Wapenwet, hebben een capaciteit van meer dan :
- voor halfautomatische pistolen : 20 patronen;
- voor geweren met pompactie (al dan niet halfautomatisch): 10 patronen;
- voor karabijnen met hendel met randontsteking : 15 patronen;
- voor karabijnen met hendel met centrale ontsteking : 10 patronen;
- voor grendelkarabijnen met randontsteking : 20 patronen;
- voor grendelkarabijnen met centrale ontsteking : 10 patronen;
- voor halfautomatische karabijnen met randontsteking : 40 patronen;
- voor halfautomatische karabijnen met centrale ontsteking : 30 patronen;
- voor geweren met gladde loop : 10 patronen.
In afwijking van het eerste lid mogen laders voor halfautomatische pistolen gebruikt voor IPSC door houders van een sportschutterslicentie meer dan 20 patronen kunnen bevatten op voorwaarde dat de lengte van de lader, gemeten aan de achterzijde, kleiner is dan 171mm.
Art. 2. Dit besluit is niet van toepassing op de laders waarvan de persoon die ze voorhanden houdt, bewijst dat hij ze heeft verworven voor de dag waarop dit besluit wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Die laders mogen dan uitsluitend los van een wapen voorhanden worden gehouden.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Brussel, 21 september 2012.
Mevr. A. TURTELBOOM

Gepubliceerd in het staatsblad: 26-09-2012

Nieuwe trainer

Vanaf september 2012 wordt Belgisch Kampioen Armand Hommers de nieuwe jeugdtrainer van SKPS. Ook mensen die training .22 wensen, kunnen bij Armand terecht voor begeleiding/training. We wensen hem alvast veel succes !