Voorwaarden

Verkoop- en leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DE AANSCHAF VAN EEN 123website ABONNEMENT OF DIENST

Lees de onderstaande algemene voorwaarden bij de aanschaf van 123website online producten en website-diensten zorgvuldig voor het gebruik van een 123website website of de aanschaf van 123website online producten. Door het gebruik van 123website producten en de aanschaf van een abonnement op een website-dienst, verklaart u dat u deze algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard. Als u deze algemene voorwaarden niet aanvaardt, kunt u de 123website online producten en website-diensten niet gebruiken.

BEDRIJFSINFORMATIE

123website SALB ApS
Toldbodgade 31, 3. tv.
DK-1253 Kopenhagen K
BTW-nummer : 34212163
Tel.: +45 33 32 17 12
Fax: +45 33 32 17 14
E-mail: klantenservice@123website.be

Een beschrijving van het aangeschafte product, de prijs ervan en de duur van het abonnement wordt vermeld op het moment van aanschaf.

BETALING

Als u een Premium abonnement bij ons heeft, dan is deze standaard ingesteld op automatische verlenging voor de geldende abonnementsprijs, om te zorgen dat de online service van uw website ononderbroken blijft. Dit houdt in dat u 10 dagen voor afloop van het abonnement automatisch de verlenging betaalt.

U kunt de automatische betalingsservice op elk gewenst moment annuleren als u bent aangemeld bij 123website. De uiterste datum om de automatische verlenging te annuleren en toekomstige kosten te vermijden, is 10 dagen vóór de vervaldatum van uw websiteabonnement.

U kunt alleen met een geldig 123website Premium abonnement een domeinnaam aanschaffen voor een 123website website. Wanneer u een domeinnaam aanschaft, wordt de 123website automatische verlenging vanzelf geactiveerd voor uw Premium abonnement.

In sommige gevallen is het bij 123website niet mogelijk uw abonnement automatisch te verlengen. Wanneer het niet mogelijk is om uw abonnement automatisch te verlengen, informeren wij u daarover per e-mail 10 dagen voor afloop van uw abonnement. Er wordt u dan gevraagd om in te loggen op 123website en de betaling voor de volgende abonnementsperiode te voldoen.

U kunt eerdere betalingen bekijken en facturen afdrukken wanneer u aangemeld bent bij 123website.

PRODUCTEN, DIENSTVERLENING EN TOEGANG

Als Premium klant van 123website krijgt u toegang tot het 123website platform zodra 123website uw betaling heeft geregistreerd. Wanneer u een betaling voldoet met een online betalingssysteem zoals een creditcard, hebt u onmiddellijk na de afwikkeling van uw betaling Premium toegang. Bij andere soorten betalingen kunnen een paar dagen verstrijken voordat uw Premium toegang is vrijgeschakeld.

123website Premium abonnees hebben het recht hun Premium abonnement tot 14 dagen na aanschaf te herroepen. Als u de dienst of het product gedurende deze periode van 14 dagen echter gebruikt, hebt u geen recht meer op herroeping.

Een vordering tot vergoeding kan nooit hoger zijn dan de oorspronkelijke abonnementsprijs. Let op dat het aangeschafte online product uitsluitend door de klant gebruikt mag worden. Het mag op geen enkele wijze gedeeld, uitgeleend, overgedragen, doorverkocht of doorgegeven worden.

123website behoudt zich het recht voor om een bepaalde aanschaf van online producten op te schorten en/of te beëindigen als 123website ontdekt dat derden gebruik maken van promotionele aanbiedingen om ongeoorloofd financieel voordeel of een bonus te behalen.

Storingen duiden op periodieke onbeschikbaarheid van of beperkte toegang tot de 123website online dienst. 123website garandeert niet dat de dienst beschikbaar is en kan niet aansprakelijk gemaakt worden voor storingen of problemen om toegang te krijgen, die af en toe kunnen voorkomen bij updates en onderhoudswerkzaamheden. Bovendien is 123website niet verantwoordelijk voor storingen die veroorzaakt worden door externe providers, internet providers etc. of voor storingen die ontstaan door overmacht.

123website behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden aan te passen. 123website behoudt zich het recht voor de abonnementsprijzen op z'n vroegst vijftien (15) dagen na bekendmaking aan te passen. Wij behouden ons het recht voor van u te verlangen dat u uw login-gegevens aanpast om veiligheidsredenen of welke andere reden dan ook.

Klachten

Als u niet tevreden bent met de beslissing van onze klantenservice, kunt u ons een klacht sturen. Vermeld ook het antwoord van onze klantenservice en de reden waarom u het niet eens bent met hun beslissing.

Stuur uw klacht naar complaint@123website.be.

Gebruik wanneer u de klacht stuurt het e-mailadres dat u hebt gebruikt om contact op te nemen met de klantenservice. Zo kunnen wij u het best helpen.

Alleen kwesties die al werden beantwoord door onze klantenservice zullen worden aanvaard door onze afdeling Klachten. Alle andere vragen zullen doorgestuurd worden naar onze klantenservice op het e-mailadres klantenservice@123website.be.

U ontvangt binnen 3 werkdagen een antwoord van onze afdeling Klachten.

Wanneer u een EU-burger bent en u heeft het gevoel dat onze service niet aan uw verwachtingen voldoet, dan kunt u eventueel een klacht indienen bij de Online Dispute Resolution van de EU - http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ALGEMENE VOORWAARDEN voor het gebruik van het 123website product

U aanvaardt hiermee dat u de dienst uitsluitend in overeenstemming met deze overeenkomst gebruikt en dat u met name accurate en complete informatie levert in verband met de installatie van uw 123website website.

LET OP: Uw 123website product wordt geleverd onder de absolute voorwaarde dat het niet gebruikt zal worden voor de publicatie of ondersteuning van kwetsende of beledigende inhoud. Hieronder vallen ook ongevraagde commerciële e-mails, bulkmails, laster, de verspreiding van internetvirussen, wormen, trojaanse paarden en andere destructieve handelingen, pornografie, expliciete inhoud, stalken of beledigende postings. U zult deze dienst binnen de grenzen van de wet gebruiken. Alle inhoud die 123website als beledigend acht, wordt ogenblikkelijk zonder kennisgeving verwijderd, ongeacht de status van het abonnement op uw 123website product of dienst. 123website zal geen onkostenvergoeding uitkeren voor een 123website website die werd afgesloten wegens een schending van de bovenstaande voorwaarden.

U stemt ermee in geen gebruik te maken van een product van 123website om wachtwoorden of andere persoonlijke informatie van derden te verkrijgen voor eventuele illegale activiteiten. U stemt er mee in dat u zich niet voor een andere persoon of instelling zult uitgeven of zult pogen om uw verhouding met een bepaalde persoon of instelling verkeerd weer te geven. U stemt er mee in dat u geen 'spam' zult aanbieden of versturen.

U stemt er mee in dat u als enige ten volle verantwoordelijk bent voor al de inhoud (gegevens, tekst, software, muziek, geluid- en beeldmateriaal, foto's, grafieken, video, berichten, bestand of elk soort andere inhoud) die u op uw 123website website plaatst en dat u verantwoordelijk bent om te garanderen dat geen enkele inhoud in strijd is met plaatselijke of internationale auteursrechten. 123website bewaakt of beoordeelt geen enkele inhoud en is op geen enkele manier aansprakelijk voor de kwaliteit of de aard van de inhoud die u hebt geplaatst. 123website is niet verantwoordelijk voor welke inhoud dan ook die u hebt geplaatst op uw 123website website en kan niet aansprakelijk gemaakt worden ten aanzien van vorderingen van u of derden.

Als de inhoud niet in strijd is met deze algemene voorwaarden kunt u links naar uw 123website website op elke gewenste plek aanbrengen en er bestaan geen beperkingen aan de hoeveelheid publicaties op uw 123website website. Het is niet toegestaan om uw 123website website te gebruiken voor de publicatie van foto's die te vinden zijn op websites van derden.

123website kan niet door u of derden aansprakelijk gemaakt worden voor het verlies of misbruik van bepaalde inhoud, noch voor directe of indirecte financiële verliezen in verband met het misbruik van inhouden van welke aard dan ook.

123website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het misbruik van uw wachtwoord, ongeacht of dat aan onachtzaamheid te wijten is, aan het wachtwoord zelf of doordat 123website gehackt is.

123website behoudt zich het recht voor om de politie of justitie toegang te verstrekken tot de inhoud die u hebt geplaatst op uw 123website website. Wanneer 123website vermoedt dat een 123website website illegale inhoud bevat (bijv. kinderpornografie, etc.) of illegale activiteiten mogelijk maakt, dan wel eraan deelneemt, behoudt 123website zich het recht voor uw 123website website zonder kennisgeving vooraf op te schorten of te beëindigen en de politie te informeren over de betreffende illegale inhoud/activiteit en uw identiteit.

123website behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving vooraf de toegang tot onze diensten op te schorten of te beëindigen en/of uw website te blokkeren.

123website behoudt zich het recht voor om een inactieve 123website en al de geplaatste inhoud 3 maanden na afloop van het Premium abonnement definitief te wissen. Dit houdt in dat een bezitter van een 123website website 3 maanden na afloop van het abonnement de tijd heeft om het betreffende Premium abonnement alsnog te verlengen.

123website kan niet direct of indirect verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele verliezen in verband met de beëindiging en het wissen van 123website websites. 123website kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele verliezen in het geval dat de 123website dienst gedeeltelijk of geheel onbeschikbaar is.

Wanneer u uw gratis 123website abonnement via een derde partij bent aangegaan, bijv. in verband met een abonnement op een tijdschrift of bij een vereniging, zijn de bovengenoemde voorwaarden wat betreft tijdsduur en betaling misschien niet van toepassing. Controleer in dat geval de algemene voorwaarden van het abonnement bij de derde partij.

Domeinen

Domeinen zijn onderworpen aan afzonderlijke en aanvullende voorwaarden en bepalingen die gespecificeerd zijn door de relevante network information center (NIC) of registrar. Als u zich niet aan deze afzonderlijke bepalingen en voorwaarden houdt, kunt u het recht op eigendom en gebruik van elke domeinnaam die u heeft aangeschaft verliezen en 123website kan niet verantwoordelijk worden gestelt voor dit verlies. Deze afzonderlijke bepalingen en voorwaarden kunnen onder meer bepalingen bevatten over de voorwaarden waaronder u uw domeinnaam kunt overbrengen en beheren alsmede strenge eisen dat u correcte en geldige contact informatie verschaft. Lees meer

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) Reglement

ICANN clausules

ICANN Expired Registration Recovery Policy (ERRP)

Wanneer uw domeinnaam verloopt, komt deze terecht in een zogeheten Gratie Periode van 45 dagen, gevolgd door een Terugkoop Gratie Period van 30 dagen. Aan het eind van de Terugkoop Gratie Periode, zal het niet langer mogelijk zijn om uw domeinnaam te vernieuwen. Uw domeinnaam zal worden vrijgegeven voor registratie door derden.
De gratie periode is bedoeld om domein eigenaren een laatste kans te geven om hun domeinnaam te behouden voordat het weer publiekelijk toegankelijk wordt gesteld. Echter de kosten van het terughalen van de domeinnaam gedurende de Gratie Periode bedragen $100 USD. Lees meer

Hoe deze website cookies gebruikt

Deze website gebruikt cookies om uw instellingen te bewaren, en voor statistieken om te zien hoeveel mensen onze site bezoeken.

Eigenaarsinformatie

Deze website wordt verzorgt door:
123website SALB ApS
Toldbodgade 31, 3.tv.
DK-1253 Copenhagen K
Telefoon: +45 3332 1712
E-mail: klantenservice@123website.be

Cookies

Deze website gebruikt cookies voor het hierboven beschreven gebruik. Een cookie is een klein tekstbestand dat word opgeslagen in uw browser zodat uw computer herkend wordt wanneer u deze site weer bezoekt. Er wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen in cookies en ze kunnen geen virus bevatten.

Hoe lang worden cookies bewaard

Cookies verwijderen zichzelf na een aantal maanden (exacte aantallen verschillen), maar ze worden bij elk bezoek vernieuwd.

Hoe kunt u cookies verwijderen

U kunt cookies controleren en/of verwijderen zoals u zelf wilt – voor meer informative zie AllAboutCookies.org. U kunt alle cookies die zich op uw computer bevinden verwijderen, en de meeste browsers kunt u zo instellen dat cookies niet geïnstalleerd worden.

Deze website gebruikt cookies van Google Analytics (statistieken)

Deze website gebruikt cookies van Google Analytics om bezoekersaantallen op de site te meten.

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw cookies gebruikt via deze website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout