WELKOM,WELCOME,BIEN VENUE,WILKOMMEN.

WALTER SEGHERS
ALIXHOF,13,9120,BEVEREN-WAAS

BELGIE.

TEL:037756649.GSM:0475222045.

WEB:WWW.123WEBSITE.BE/WALTERFEVER.

EMAIL:walterseghers@skynet.be

CONCRETE KUNST  CONCRETE ART   ART CONCRETE

 

Schilderen is voor mij het ultime doel om de ideen die in mijn  geest ontstaan te verwezenlijken.SCHILDEREN is een passie!!Na een klasssieke en een meer moderne periode ben ik uiteindelijk in mijn huidige werkwijze de KONKRETE KUNST terecht gekomen.KONKRETE kunst moet niets sentimenteels,nationalitisch of romantisch hebben ,het dient het product te zijn van de bewuste  rationele geest van de kunstenaar.De kunst  moet een entiteit op zichzelf zijn,een synoniem van GEOMETRISCHE ABSTRACTIE.IN mijn creaties maak ik gebruik van alle geometrische vormen met een voorliefde voor het vierkant.Het vierkant is een geometrische figuur die in de natuur niet voorkomt,het bestaat uit vier gelijke zijden en vier gelijke rechte hoeken van negentig graden.Verder streef ik er naareen eigen herkenbare stijl te creerenwaarbij mijn werk synoniem moet staan voor GEOMETRISCHE ABSTRACTIE.Het zuivere kunstgevoel moet worden uitgedrukt in eenvoudige vormenen in zuivere kleuren.Het moet een beeld van rust en evenwicht uitstralen!!

Peindre est pour moi le but ultime pour concritiser les idees qui se forme dans mon esprit.Peindre c'est une PASSION!!Apres une periode de tendance  classique au debut et une periode plus moderne apres,je suis abouti dans mon travail actuel L'ART CONCRETE.L'ART CONCRETE ne doit pas etre soumis aux sentiments ni au Romantique ni au Nationnalisme,il doit etre le resultat de l'esprit concrete et rationel de l'artist.L'art doit etre une entite' personnelle un synonime 'D'ABSTRACTION GEOMETRIQUE.Dans mes creations j'utilise toutes les figures geometrique avec une prefere pour le carre'.Le carre' est une figure géometrique qui n'existe pas dans la nature,il est composé de quatre longueurs égales et de quatre angles de quatre-vingt-dix degrés D'autre-part je m'enforce de créer un style personnel reconnaissable qui est pour mon oeuvre le synonyme de L'ABSTRACTION GEOMETRIQUE.Le sentiment artistique pur doit etre construit avec des formes simples et des couleur pures.IL doit rayonner une image de repos et de tranquillité.   

 

To paint is for me a PASSION!I am evolved into a narrow CONSTRUCTIVISTin wich the square takes a narrow place.After a classic period and a more modern period,i am finaly in my current practice ART CONCRETE?The art should have nothing SENTIMENTAL,ROMANTIC or

NATONALIST, it should be the product of the rational mind of the artistThe art is an  entity in itself,synonymuos with GEOMETRIC ABSTACTION.In my designs i use all geometric shapes with a preference for the SQUARE THE pure art must be expressed in simple forms with pure colours.